Tietosuoja

Päivitetty 15.2.2021

 

Rekisterinpitäjä

Desentum Oy
Y-tunnus: 2425894-6
Osoite: Perustie 13 A 7, 00330 Helsinki
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajat ja verkkosivuston kävijät

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi

Käytämme uutiskirjeiden lähettämiseen MailChimp-palvelua, joka tallentaa seuraavia tietoja:

 • tilaajan sähköpostiosoite
 • tilaajan nimi (jos ilmoitettu tilausta tehdessä)
 • tieto uutiskirjeen avaamisesta ja avaamisen ajankohta
 • tieto klikatuista uutiskirjeen linkeistä
 • uutiskirjeen avaamiseen käytetty laite, IP-osoite, summittainen sijainti ja mahdollinen kielivalinta

Käsittelemme uutiskirjeen tilaajien tietoja viestinnän toteuttamista, analysointia ja kehittämistä varten. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn itse antama suostumus (uutiskirjeen tilaus). 

Käytämme verkkosivuston kävijäseurantaan Google Analytics -palvelua, joka tallentaa kävijöistä seuraavia tietoja:

 • IP-osoite (anonymisoitu)
 • summittainen sijainti
 • selaamiseen käytetty laite ja selain
 • tiedot käydyistä sivuista ja käyntien ajankohdat

Käsittelemme verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja sivuston liikenteen analysointia ja sivuston kehittämistä varten. Yksittäisiä kävijöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Uutiskirjeen tilaajien henkilötiedot säilytetään vähintään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Henkilön peruuttaessa tilauksensa hänen henkilötietonsa jäävät rekisteriin, mutta järjestelmä estää uusien uutiskirjeiden lähettämisen. Uutiskirjeen tilaajarekisteriä tarkastellaan ajoittain, ja tilauksensa peruuttaneiden henkilöiden tiedot voidaan poistaa tässä yhteydessä kokonaan rekisterinpitäjän toimesta. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot poistetaan viivytyksettä.

Verkkosivuston kävijöiden tietoja säilytetään 26 kk henkilön viimeisimmän käynnin jälkeen. Säilytysajan jälkeen tiedot tuhotaan automaattisesti.

 

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Käytämme henkilötietojen käsittelijöinä palveluntarjoajia. Uutiskirjeen tilaajien osalta rekisterin tietoja vastaanottaa Yhdysvalloissa sijaitseva, uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävän MailChimp-järjestelmän toimittaja The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Verkkosivuston kävijöiden osalta rekisterin tietoja vastaanottaa Yhdysvalloissa sijaitseva Google Analytics -järjestelmän toimittaja Google, Inc. Tietojen siirto tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 alakohdan c alakohdan mukaisesti sitovien vakiolausekkeiden nojalla.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Pyynnössä tulee esittää tarvittavat tiedot, jotta tarkastus voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjä kysyy tarvittaessa lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tiedot toimitetaan tarkastuspyynnön tekijälle sähköpostitse, ellei muuta ole pyydetty.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen sekä tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisterinpitäjän velvollisuus on oikaista epätarkat ja virheelliset tiedot viivytyksettä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisterinpitäjän velvollisuus on poistaa tiedot viivytyksettä, ellei niiden käsittelylle ole sellaista laillista perustetta, joka ohittaa rekisteröidyn oikeuden tulla unohdetuksi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä esimerkiksi siksi aikaa, että rekisterinpitäjä selvittää tietojen paikkansapitävyyden, oikeuden niiden käyttöön tai käsittelyn lainmukaisuuden.
 • Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle:  https://tietosuoja.fi/

  

Evästeet

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Desentum Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Huolehdimme siitä, että tehdyt muutokset päivitetään verkkosivustollamme olevaan selosteeseen, jotta ajantasainen tieto on aina rekisteröityjen saatavilla.