Tietosuoja

Päivitetty 25.2.2019

 

Rekisterinpitäjä

Desentum Oy
Y-tunnus: 2425894-6
Osoite: Kivipylväänkuja 5, 02940 Espoo
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Rekisterin nimi

Uutiskirjeen tilaajat ja verkkosivuston kävijät

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi

Käytämme uutiskirjeiden lähettämiseen MailChimp-palvelua, joka tallentaa seuraavia tietoja:

 • tilaajan sähköpostiosoite
 • tilaajan nimi (jos ilmoitettu tilausta tehdessä)
 • tieto uutiskirjeen avaamisesta ja avaamisen ajankohta
 • tieto klikatuista uutiskirjeen linkeistä
 • uutiskirjeen avaamiseen käytetty laite, IP-osoite, summittainen sijainti ja mahdollinen kielivalinta

Käsittelemme uutiskirjeen tilaajien tietoja viestinnän toteuttamista, analysointia ja kehittämistä varten. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn itse antama suostumus (uutiskirjeen tilaus). 

Käytämme verkkosivuston kävijäseurantaan Google Analytics -palvelua, joka tallentaa kävijöistä seuraavia tietoja:

 • IP-osoite (anonymisoitu)
 • summittainen sijainti
 • selaamiseen käytetty laite ja selain
 • tiedot käydyistä sivuista ja käyntien ajankohdat

Käsittelemme verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja sivuston liikenteen analysointia ja sivuston kehittämistä varten. Meillä ei ole käytössä Googlen mainostyökaluja. Yksittäisiä kävijöitä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Uutiskirjeen tilaajien henkilötiedot säilytetään vähintään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on voimassa. Henkilön peruuttaessa tilauksensa hänen henkilötietonsa jäävät rekisteriin, mutta järjestelmä estää uusien uutiskirjeiden lähettämisen. Uutiskirjeen tilaajarekisteriä tarkastellaan ajoittain, ja tilauksensa peruuttaneiden henkilöiden tiedot voidaan poistaa tässä yhteydessä kokonaan rekisterinpitäjän toimesta. Rekisteröidyn pyynnöstä tiedot poistetaan viivytyksettä.

Verkkosivuston kävijöiden tietoja säilytetään 26 kk henkilön viimeisimmän käynnin jälkeen. Säilytysajan jälkeen tiedot tuhotaan automaattisesti.

 

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Käytämme henkilötietojen käsittelijöinä palveluntarjoajia. Uutiskirjeen tilaajien osalta rekisterin tietoja vastaanottaa Yhdysvalloissa sijaitseva, uutiskirjeiden lähettämiseen käytettävän MailChimp-järjestelmän toimittaja The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Verkkosivuston kävijöiden osalta rekisterin tietoja vastaanottaa Yhdysvalloissa sijaitseva Google Analytics -järjestelmän toimittaja Google, Inc. Molemmat toimijat ovat EU/US Privacy Shield -sertifioituja.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Pyynnössä tulee esittää tarvittavat tiedot, jotta tarkastus voidaan toteuttaa. Rekisterinpitäjä kysyy tarvittaessa lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tiedot toimitetaan tarkastuspyynnön tekijälle sähköpostitse, ellei muuta ole pyydetty.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen sekä tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan. Rekisterinpitäjän velvollisuus on oikaista epätarkat ja virheelliset tiedot viivytyksettä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisterinpitäjän velvollisuus on poistaa tiedot viivytyksettä, ellei niiden käsittelylle ole sellaista laillista perustetta, joka ohittaa rekisteröidyn oikeuden tulla unohdetuksi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä esimerkiksi siksi aikaa, että rekisterinpitäjä selvittää tietojen paikkansapitävyyden, oikeuden niiden käyttöön tai käsittelyn lainmukaisuuden.
 • Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle:  https://tietosuoja.fi/

  

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat kävijän tietokoneelle. Ne sisältävät tietoa käyttäjän sivustolla tekemistä valinnoista, kuten vaikkapa kirjautumistiedoista tai kielivalinnoista. Niiden avulla voidaan myös seurata, millä sivuilla käyttäjä käy ja missä järjestyksessä. Evästeet tunnistavat tietokoneen seuraavalla käynnillä ja mukauttavat sivuston ja mahdolliset mainokset kävijäkohtaisesti.

Desentum.fi käyttää evästeitä sivuston kävijäseurantaan (Google Analytics). Lisäksi sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen palveluja (YouTube, MailChimp), jotka asettavat omia evästeitään.

Sivustolle upotetut videot esimerkiksi asettavat käyttäjän koneelle YouTuben evästeitä, jotka tallentavat tietoa mm. katsotuista videoista, kävijän käyttämästä laitteesta ja sijainnista. YouTube (Google) voi käyttää tietoja esimerkiksi uusien videoiden ehdottamiseen katseluhistorian perusteella tai mainonnan kohdentamiseen.

Käyttämämme uutiskirjepalvelu MailChimp asettaa uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä evästeitä, joita käytetään uutiskirjepalvelun toteuttamiseen ja kävijäseurantaan.

Evästeiden poistaminen ja hallinta

Evästeitä voi poistaa ja hallita selaimen asetuksissa. Asetuksissa on mahdollista myös estää tai rajoittaa evästeiden käyttöä. Jotkin evästeet saattavat kuitenkin olla välttämättömiä tietyille sivuston toiminnoille, joten niiden poistaminen voi estää sivuston toimimisen oikein.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Desentum Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Huolehdimme siitä, että tehdyt muutokset päivitetään verkkosivustollamme olevaan selosteeseen, jotta ajantasainen tieto on aina rekisteröityjen saatavilla.