Adriaan Hart de Ruijter

Hallituksen jäsen

Adriaan Hart de Ruijter on perustanut life science –yrityksiin sijoittavan Cascara Venturesin, jossa yhdistyy hänen kokemuksensa kliinisestä lääkekehityksestä ja riskirahoituksesta. Cascara sijoittaa varhaisen vaiheen yrityksiin ja osallistuu aktiivisesti kohdeyritysten johtamiseen. Vuonna 1994 Adriaan oli mukana perustamassa lääketieteen ja biotekniikan tutkimuspalveluyritys MSOURCE:a, jonka toimitusjohtajana hän työskenteli lääkkeiden, laitteiden ja rokotteiden kehitysohjelmien tehokkaan läpiviemisen varmistamiseksi. MSOURCE myytiin TUV SUD:lle vuonna 2008. Nykyisin Adriaan toimii useiden life science –alan yritysten hallituksessa. Hänellä on lääketieteen tohtorin tutkinto Leidenin yliopistosta ja MBA-tutkinto Rotterdamin Erasmus-yliopistosta.