Janne Jänis

Professori, Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos

Janne on yksi Desentumin perustajista. Hänellä on tohtorin tutkinto orgaanisesta kemiasta Joensuun yliopistosta. Väitöskirjansa jälkeen hän aloitti akateemisen uransa tutkijana Suomen Akatemian rahoituksella Joensuun yliopiston kemian laitoksella työskennellen pääasiassa proteiinien korkean erotuskyvyn massaspektrometrian parissa. Hänet nimitettiin yliassistentiksi vuonna 2008, vt professoriksi vuonna 2009 ja orgaanisen kemian professoriksi vuonna 2011. Hänellä on myös massaspektrometrian dosentuuri Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut yli 80 artikkelia vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa.

Jannen tutkimusala on biomolekyylien, etenkin proteiinien ja peptidien, massaspektrometria. Hän oli ensimmäisten joukossa Suomessa soveltamassa korkean erotuskyvyn massaspektrometriaa proteiinien rakenteen määrittämiseen, ja edelläkävijä natiivimassaspektrometrian käytössä proteiinien vuorovaikutusten tutkimisessa. Jannen päätutkimuslueet ovat proteiinien massaspektrometrinen karakterisointi, proteiini-proteiini- ja proteiini-ligandi-vuorovaikutuksten analysointi sekä metalloproteiinien rakenne ja redox-kemia. Hänen ryhmänsä hyödyntää korkean erotuskyvyn massaspektrometriaa myös kompleksisten seosten analysointiin, erityisesti biomassapohjaisten bioöljyjen kemialliseen analysointiin.

Janne on tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston massaspektrometrian ja bioanalyyttisen kemian tutkimusryhmän johtaja. Tutkimustoiminnan lisäksi hän opettaa orgaanista kemiaa ja massaspektrometriaa, ja on kysytty puhuja tieteellisissä konferensseissa ja koulutuksissa Suomessa ja ulkomailla.